აქციები

გათამაშების პერიოდი: 1 ივნისი-31 ივლისი

გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს.

გათამაშების წესები და პირობები:

მონაწილეობის მსურველებმა საჭიროა მოაგროვონ ლეისის 6 პრომო შეფუთვა, რომელიც ფეხბურთის თემას უკავშირდება, გადაიღონ თავინთი ფოტო შეფუთვებთან ერთად, აუცილებელია ფოტოზე ჩანდეს ექვსივე შეფუთვა და გამოგვიგზავნონ პირად შეტყობინებაში ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე- https://facebook.com/Laysgeorgia/ ერთი და იგივე პირს შეუძლია გამარჯვებული გახდეს მხოლოდ ერთხელ.

გამარჯვებულის გამოვლენის წესი:

პირველი 500 მონაწილე ვინც ზუსტად დაიცავს ზევით ჩამოთვლილ წესებსა და პირობებს, საჩუქრად გადაეცემა ლეისის ჩანთა. გამარჯვებულების ვინაობა გამოვლინდება ლეისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე https://facebook.com/Laysgeorgia/ გათამაშების დასრულებამდე ყოველი კვირის ორშაბათს.

პრიზის გადაცემის წესი, ადგილი და დრო:

პრიზის მისაღებად გამარჯვებულმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, არასრულწლოვანი საჩუქარს მიიღებს მხოლოდ ოფიციალური მეურვის თანდასწრებით, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. პრიზის გადაცემის ადგილის, დროისა და ფორმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამარჯვებულს ეცნობება პირადი შეტყობინების სახით.