აქციები

აქციის პერიოდი:

აქცის პერიოდი არის 2021 წლის 01 ივლისიდან 2021 წლის 31 აგვისტომდე

აქციის პირობები:

აქციის პერიოდში სარეალიზაციოთ განკუთვნილი ყოველი გაყიდული ლეისის ღიმილიანი შეფუთვიდან 5 (ხუთი) თეთრი გამოიყოფა და მოხმარდება საზოგადოებრივი სარეკრეაციო სივრცის მოწყობას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის უსასყიდლოდ. დეტალებისთვის იხილეთ „ვრცლად“.

სარეკრეაციო სივრცის მოწყობის ადგილი:

სარეკრეაციო სივრცე მოეწყობა კუს ტბის ტერიტორიაზე. ზუსტი კოორდინატების სანახავად იხილეთ ინფორმაცია „ვრცლად“.

ლეისის შეფუთვები რომლებიც მონაწილეობენ აქციაში:

აქციაში მონაწილებს ლეისის ყველა ღმილიანი შეფუთვა, რომელიც გაყიდვაშია საქართველოს ტერიტორიაზე.